TopStone Balkón Systém

Systémové riešenie realizácie kompletného TopStone Balkón Systému so sebou nesie radu aplikačných výhod, ako sú: zkrátená doba aplikácie, nízka hmotnosť spádovej vrstvy, možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu alebo pokládka homogennej hmoty, ktorou sa tvarujú zložitejšie detaily, tepelnoizolačné vlastnosti, zvukový izolačný krokový útlm až 20db.

Komplexné riešenie balkónového systému s produktami TopStone

Možnosti využitia

 • balkóny, lódžie
 • terasy
 • vstupné rampy

Výhody

 • systémové riešenia
 • zkrátená doba aplikácie
 • nízka hmotnosť spádovej vrstvy
 • možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu alebo pokládka homogennej hmoty, kterou sa tvarujú zložitejšie detaily
 • tepelné izolačné vlastnosti, zvukový izolačný krokový útlm až 20db

Návod na použitie

 1. Teleso balkónu musí byť zbavené všetkých nesúdržných častí a zbytkov odstávajúcich vrstev (osekanie, obrúsenie,vysatie).
 2. Pokud z telesa balkónu vyčnieva, alebo je obnažena výztuž, je nutné ju zasanovať (obrúsiť, očistiť drôteným kartáčom, antikorózny náter).
 3. Po zaschnutí penetrácia (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu) prevádzame TopLayer spádovú vrstvu z odľahčeného kameniva do požadovanej hrúbky a spádu, jedná sa o homogénnu hmotu spájanú epoxidom, ktorá sa aplikuje ako povrchy TopStone nerezovým hladítkom, čišteným acetónem.
 4. Po vytvrdení spádového klinu (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu) aplikujeme uzatváraciu vrstvu z TopFilleru, ktorým uzavrieme póry v spádovom kline a pripravíme si ideálny podklad pod hydroizolačnú membránu TopPur, osadíme plechovú lištu taktiež do tmelu TopFiller, alebo na Mamuta.
 5. Po vytvrdení TopFilleru (cca po 6-12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu), prevedieme montáž výztužnej hydroizolačnej bandáže v spojoch, vodorovná, zvislá plocha (stena / podlaha), prestupujúce konštrukcie (zábradlia, stĺpy, kotviace prvky), plechové lišty, balkonové profily - na takto pripravený podklad aplikujeme hydroizolačnú membránu TopPur zubovým hladítkom s trojuholníkovým zubom, výška zubu 3 mm a po celkovej aplikácii hydroizolácie, provedieme odvzdušnenie odvzdušňovacím valčkem - po zaschnutí hydroizolácie (cca po 6 - 12 h, v závislosti na teplote vzduchu a podkladu), prevádzame aplikáciu povrchu Top

Nosným prvkom TopStone Balkón Systému je TopLayer

Použitie:

 • veľmi atraktívny materiál pre svoju všestrannosť použitia.
 • vytvorenie spádovej vrstvy v min.sklone 1,5% pomocou TopLayer.
 • pokládka prefabrikovaných panelov, tieto se pokladajú do tmelu TopFiller
 • po aplikácii penetráce TopFix je nutné bandážovanie spojov, dilatácií, odkvapových profilov, prestupov apod.
 • penetrácia TopFix je podľa nasákavosti podkladu a jeho veku aplikovaná i pod TopLayer.
 • zásyp kamenných, tehlových klenbí pri rekonštrukciách
 • rekonštrukcie drevených trámových stropov, stropné a podlahové konštrukcie
 • tepelne izolačný zásyp v podkrovnom priestore – pochôdzie, čistiteľný
 • tepelne izolačný násyp – jednoplášťová strecha
 • SDK, drevotriesková podlaha – podsyp, zásyp zemných a mostných konštrukcií
 • odľahčovací nosný podsyp ciest a diaľnic, vegetačné strechy


Funkcie, výhody:

 • chemicky stály, mrazuvzdorný, malá objemová hmotnosť 200 - 500 kg/m – 12x ľahčia než betón
 • rychlá aplikáce, trieda reakcie na oheň A2, pohlcuje rázy, netrieštivý
 • odolnosť proti hlodavcom a plesniam, odpadá mokrý proces pri pokládce – zkrátená doba aplikáce
 • systémové riešení
 • možnosť pokládky prefabrikovaných dielov na typizovaný rozmer balkónu
 • možnosť pokládky namiešanej zmesi TopLayer v rôznych rozmerech a hrúbkach  podľa podkladu
 • tepelne izo